Waarom?

Waarom? Daarom?Waarom is oma grijs? En waarom is de zon oranje? En waarom … Peuters kunnen ons de oren van het hoofd vragen met hun waarom. Een belangrijke fase in hun ontwikkeling waar ze verder gaan dan ‘Wat/wie is dat?’, oorzaak en gevolg leren, leren begrijpen en redeneren, meedenken en oplossingen zoeken.

Historisch komen we uit een maatschappij waarbij vele mensen die nieuwsgierigheid verloren gedurende de schoolloopbaan (ex-cathedra onderwijs, van buiten leren), in het professionele leven (hiërarchische structuur) en in de maatschappij (de kerk/de overheid zorgt wel voor ons). Ze deden wat van hen gevraagd werd. Het waarom deed er niet toe. Het werd ook vaak niet geapprecieerd om dingen in vraag te stellen. Gelukkig staan we in de 21ste eeuw op alle gebieden een stuk verder, maar toch blijven we regelmatig onbewust geconditioneerd of uit gemakzucht hangen bij het uitvoeren zonder het waarom te kennen.

Agile software development teams zijn voortdurend bezig met het waarom. Het begint al met het waarom van een project. Vaak zit dit in het hoofd van de projectsponsor, een directeur, de marketingafdeling, …, maar wordt dit niet goed doorgegeven aan de uitvoerders. Aan de start van software projecten krijgen deze vaak een lijst van gewenste functionaliteiten te zien, zonder een zicht te krijgen op het uiteindelijke doel. Nochtans is het van kapitaal belang dat het team weet waartoe zijn werk dient en het daar ook voortdurend aan herinnerd worden. Ze kunnen dan meedenken en ervoor zorgen dat dat doel echt bereikt wordt. Indien het team het waarom van een project niet kent of uit het oog verliest, is er veel kans dat er voor de verkeerde technische en/of functionele oplossing wordt gekozen, dat onnodige functionaliteiten ontwikkeld worden of tijd en geld besteed wordt aan toeters en bellen die de software enkel maar duur maken. In dat verband is Effect Mapping een interessante techniek om aan de start van een project vanuit het waarom de beste oplossingen om het doel te bereiken uit te zoeken en prioriteiten te bepalen.

Verderop in het project blijft een agile team bezig met het waarom tot in de kleinste user story dat uitgevoerd wordt. Het begint al met het zinnetje dat de story samenvat: OM iets te bereiken, wil ik als TYPE GEBRUIKER, IETS kunnen doen. Telkens en telkens weer willen ze weten waartoe iets dient. Of het wel bijdraagt om het doel te bereiken. Elke user story moet dus ‘business value’ leveren. Met deze zinnetjes kan de klant gemakkelijker de functionaliteiten een prioriteit geven, zodat met het belangrijkste eerst gestart kan worden. Door in iteraties tweewekelijks deze functionaliteiten op te leveren, kunnen ze ook steeds opnieuw aan de klant vragen of het opgeleverde aan het waarom voldoet. Het geeft de klant ook de kans om nieuwe inzichten te verkrijgen of zelfs te beslissen dat wat opgeleverd voldoende is om aan de vraag te voldoen en verdere ontwikkeling (voorlopig) overbodig is. De software kan dan in productie gaan en de klant helpen zijn doel te bereiken.

Dus ja, agile teams zijn als peuters en vragen de klanten soms de oren van het hoofd met hun waarom. Waarom? Omdat ze software willen maken waarmee de klant zijn doel kan bereiken en er dus echt toe doet en ze zo zelf ook fier kunnen zijn op dit resultaat. Daarom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *